Cuatro jóvenes

Vamos 1 begynner med et introduksjonskapittel, der du møter de fire fiktive hovedpersonene i Vamos 1. Javier Soler er rockemusiker fra Barcelona. Eva Isdal er norsk språkskolestudent i Sevilla. Eduardo Moreno er fra Quito i Ecuador, men er nå utvekslingselev i Bergen. Clara er fra La Habana på Cuba, der hun nå også bor og studerer medisin.

I ¿Te acuerdas? på side 12 i tekstboka finner du noen spørsmål som kan være nyttige å kunne stille og kunne svare på når du treffer spansktalende mennesker. Spørsmålene inneholder viktig grammatikk, for eksempel presens av regelrette verb og av noen særlig viktige uregelrette verb, refleksive verb og bøyning av substantiver. Blant viktig grammatikk i e-postene på side 13 kan nevnes eiendomsord og uttrykk for alder.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.08.2006

© Cappelen Damm AS