Lærerveiledning til kapittel 13: España

Kapittel 13 handler om det moderne Spania. I teksten ¿Y tú, qué sabes sobre España? møter Javier en amerikansk turist. Turisten har en del stereotypiske oppfatninger om Spania, og Javier prøver å fortelle ham at Spania er mye mer enn tyrefekting og flamenco. Han gir turisten råd om hvordan han kan få et fint opphold i Spania.

Teksten España hoy er formet som en avisartikkel, og den tar for seg ulike sider ved dagens Spania.

Viktig grammatikk i kapittel 13 er indirekte objekt.

Tidsbruk: Se innledning til Lærerveiledningen, som du finner lenke til nedenfor.

 

For å gå til elevenes nettside til dette kapitlet bruker du temamenyen øverst til venstre. 

Recurso electrónico

Læreplan for Fremmedspråk nivå II

http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=4513

Generell innledning til Lærerveiledningen Vamos 1

http://corax.cappelen.no/binfil/download.php?did=15687

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.01.2012

© Cappelen Damm AS